2002: 10 lat Sceny Fundacji na piętrze TESPIS

10latfundacji_i

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Wituski – Redaktor Naczelny, Włodzimierz Łęcki – Z-ca Redaktora Naczelnego, Jadwiga Troczyńska i Piotr Żurowski – Sekretarze Redakcji, Elżbieta Podolska, Zdzisław Beryt, Piotr Frydryszek, Maria Kania – projekt okładki i opracowanie graficzne wydawnictwa, Grzegorz Pałka – redaktor techniczny wydawnictwa, Szymon Czerwiński – przygotowanie do druku, montaż elektroniczny.

Foto: Piotr Żurowski jr, Tespis Fundacji Archiwum
Druk: Serikon Drukarnia, ul. Hetmańska 100, Poznań

Brak możliwości komentowania