IX Dni Romana Wilhelmiego w Poznaniu (5 czerwca – 3 listopada)

Patronat Honorowy nad 0bchodami IX Dni Romana Wilhelmiego objęli:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Starosta Poznański Jan Grabkowski
Prezydenta Miasta Poznania Zbigniew Jaśkowiak

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
Prezydent Loży Przyjaciół Sceny Włodziemirz Łęcki
Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka
Prezes Autostrada Wielkopolska SA II Robert Nowak
Prezes Stowarzyszenia „Wiedza Kultura Pomoc“ Krystyna Gwoździcka
Prezes Zarządu Inea Janusz Kosiński
Prezes Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Przemysław Olejnik
Dyrektor Estrady Poznańskiej Tomasz Karczewski
Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Poznania Antoni Szczuciński
Prezes Andersia Property Adam Trybusz
Brat Romana Wilhelmiego Adam Wilhelmi

Partnerzy/Darczyńcy wspierający Komitet Organizacyjny
Andrzej Bobiński
Piotr Bąk
Maciej Mużyło
Andrzej Pazda
Elżbieta i Tomasz Putz
Jacek Ruśniak
Eugeniusz Tafelski
Robert Werle

Patroni Medialni
Głos Wielkopolski
Radio Merkury
Telewizja WTK

Brak możliwości komentowania