Młodzież do piór. Praca o Romanie Wilhelmim

Fundacja sceny na piętrze Tespis wraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu ogłosza konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie. Tematem jest Roman Wilhelmi i role.

Jak napisano w preambule Organizatorzy Konkursu oczekują interesujących prac prezentujących talent literacki, wzbogaconych analizą dorobku aktorskiego, refleksją nad formatem osobowości, pasji i kreatywności Aktora, dzięki którym – stał się Najlepszym pośród Najlepszych.
Prace napisane przez uczniów zostaną w pierwszym etapie ocenione już w szkole i tylko jedna praca, ta najlepsza wybrana zostanie przesłana na konkurs główny. Nagrody czekają zarówno na uczniów, jak i na promotorów prac.

Konkurs trwa do 10 października 2016 roku. Najlepsze prace zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie „Goniec Sceny na Piętrze“ 3 listopada i na stronie interenetowej Fundacji.

Jeżeli lubisz polskie filmy, znakomitych aktorów, twoi krewni są fanami Romana Wilhelmiego, a pisanie to Twoja pasja – to konkurs dla Ciebie.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu3 listopada br. przypada 25 rocznica śmierci Wybitnego Aktora i Obywatela Miasta Poznania Romana Wilhelmiego. W tegoroczne obchody upamiętniające jego postać, wpisano organizację Konkursu Literackiego, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski.
Organizatorzy Konkursu: Fundacja sceny na piętrze Tespis oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, oczekują interesujących prac prezentujących talent literacki, wzbogaconych analizą dorobku aktorskiego, refleksją nad formatem osobowości, pasji i kreatywności Aktora, dzięki którym – stał się Najlepszym pośród Najlepszych.

Sugestia pierwsza. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do udziału w Konkursie, warto sięgnąć do wielu źródeł wiedzy o Nim, do Jego filmów i seriali telewizyjnych, do zbiorów publikacji, do bibliografii w wydaniu książkowym. Bardzo ważnym źródłem może okazać się „wywiad rodzinny” oraz internet.

Sugestia druga. Poważnym atutem autora pracy konkursowej będzie obecność promotora.

Z każdej szkoły może być zgłoszona wyłącznie jedna praca. Decyzję o sposobie kwalifikacji prac do Konkursu podejmuje dyrektor szkoły.
Autorom i Promotorom życzymy twórczej i satysfakcjonującej współpracy. Złoty Laur Konkursu „Homo locum ornat, non locus hominem” czeka.
W załączeniu przesyłam Regulamin Konkursu.

Informację ze szkoły o przystąpieniu do konkursu i dane ucznia oraz promotora proszę przesłać na adres: j.licki@ko.poznan.pl najpóźniej do dnia 30 września br.

Pozdrawiam serdecznie – st. wiz. Jerzy Licki

REGULAMIN KONKURSU

Brak możliwości komentowania