LIST OTWARTY DO PRZYJACIÓŁ FUNDACJI

Poznań, 2 listopada 2017 roku

LIST OTWARTY
DO PRZYJACIÓŁ FUNDACJI

Szanowni Państwo,
Panie i Panowie,

Z radością i niekłamaną satysfakcją dzielę się ze wszystkimi informacją o zbliżającym się ĆWIERĆWIECZU naszej Fundacji, która została ustanowiona oświadczeniem woli Fundatorów-Założycieli 20 listopada 1992 roku, w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Markiem Kolasą w Galerii na Piętrze w Poznaniu.
Przez 25 lat istnienia i działalności Fundacja sceny na piętrze Tespis, powołana do życia, aby służyć rozwojowi teatru przy ul. Masztalarskiej 8 – miała liczne grono Przyjaciół i Sojuszników, w tym Mecenasów i Sponsorów, znakomitych Aktorów, Autorów i reżyserów, wybitnych Muzyków Kompozytorów i Scenografów, znakomitych patronów Honorowych i patronów Medialnych – przed wszystkimi kornie chylę czoła z największą atencją.
Zbliżający się jubileusz skłania mnie do swoistego podsumowania minionego okresu oraz wszystkich dokonań, przypomnienia wspaniałych osób, które miałem szczęście spotkać na swojej drodze. Jestem Im za to wdzięczny i myślę o nich z wielką sympatią. Przede wszystkim jednak pragnę wyrazić ogromny szacunek i bezmierną  wdzięczność. Tym, którzy stworzyli solidne podwaliny Fundacji Tespis – nieocenionym Fundatorom-Założycielom. Dziękuję Im za trwanie przez całe ćwierćwiecze przy pryncypiach zawartych w akcie założycielskim. Dziękuję też wszystkim osobom prawnym i cywilnym, uczestniczącym aktywnie w poszczególnych realizacjach teatralnych i parateatralnych, których było pond trzysta. Z inspiracji Fundacji zrealizowano pod koniec ubiegłego wielu klimatyzację Sali teatralnej, a na początku XXI wieku – rewitalizację i modernizację Sceny na Piętrze.
Fundacja 0 we współpracy z Radiem Merkury, pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania i marszałka Województwa wielkopolskiego – zorganizowała trzykrotnie Konkurs Dramaturgiczny w dwóch kategoriach: monodram i sztuka małoobsadowa: TESPIS’97, TESPIS‘2000 i TESPIS‘2004. Sztuki, które uzyskały główne nagrody w obu kategoriach, miały swoje prapremiery w Scenie na Piętrze i na antenie Radia Merkury. Konkursy wypromowały m.in. Katarzynę Grocholę, Hannę Kowalewską i Edmunda Pietryka.
Fundacja wraz z Estradą i gronem Sponsorów wyprodukowała ponad sto programów teatralno-telewizyjno-radiowych w cyklach „Ring z …”, „FART”, „TANDEMY”, „BENEFISY OPEROWE”, „GWIAZDY X MUZY” i „Wieczory Pastorałkowe z Opłatkiem i Poezją”. Ostatni z wymienionych programów wspierał finansowo Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży oraz pomagające samotnym matkom. Dochody z pozostałych programów wspierały finansowo Dom Aktora Weterana w Skolimowie.
Scena na Piętrze – w ramach trasy objazdowej „Wielkopolska Scena na Piętrze” – sześciokrotnie wyruszała ze swoimi premierami do wielu miast naszego województwa. Widzowie uczestniczyli w tych spektaklach nieodpłatnie dzięki wspólnej akcji finansowej Banku PeKaO SA, Samorządu Wielkopolskiego i lokalnych samorządów miast, do których zostaliśmy zaproszeni. Trasa objazdowa obejmowała w różnych latach od sześciu do ośmiu miast.
Pod hasłem „Przywracania Poznaniaków Poznaniowi” zainaugurowano 3 listopada 2008 roku (w 17. Rocznicę Jego śmierci), Dni Romana Wilhelmiego, odsłaniając na frontonie budynku przy ul. Masztalarskiej 8 tablicę-epitafium. Z inicjatywy Fundacji, Rada Miasta Poznania 22 marca 2011 roku – z okazji zbliżającej się 75. Rocznicy urodzin Aktora, nadała w 2011 roku zieleńcowi przed teatrem nazwę: Skwer im. Romana Wilhelmiego. Następnie, dzięki akcji „Zróbmy to wspólnie na przekór kryzysowi”, zaczęto społeczną zbiórkę funduszy na budowę pomnika tego wybitnego Artysty i Obywatela Miasta Poznania. Najpierw we wrześniu wmurowano akt erekcyjny w fundament pod pomnik, a 3 listopada 2012 roku odsłonięto na Skwerze Jego popiersie dłuta Romana Kosmali.
Upamiętnieniu Jego postaci w przestrzeni publicznej służyły publikacje w mediach, konkursy literackie adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dniom Wilhelmiego towarzyszyły też programy teatralne, projekcje filmów dokumentalnych o Nim w Scenie na Piętrze, wystawy cykliczne „Dopóki w naszej pamięci” w Galerii, a także projekcje filmów z Jego udziałem w kinie Muza. Ukazuje się ponadto okolicznościowe wydawnictwo „GONIEC sceny na piętrze”.
W kooperacji z Radiem Merkury Fundacja wydała płytę CD pt. „Wielcy Sceny w anegdocie”, na której utrwalono m.in. anegdoty Hanki Bielickiej, Jana Englerta, Marka Kondrata, Marka Walczewskiego i Jerzego Stuhra. Drugi krążek powstał w efekcie ogólnopolskiego konkursu na piosenkę „A nam warto żyć nad Wartą”. Na płycie pod tym samym tytułem utrwalono najlepsze piosenki rozstrzygniętego w 2009 roku konkursu.
Fundacja ustanowiła medale, odznaczenia i dyplomy, a powołana Kapituła Medali i odznaczeń jednogłośnie rekomendowała osoby godne uhonorowania. Medale – „PER ASPERA AD ASTRA”, „ZŁOTY/SREBRNY LAUR SCENY”, „SREBRNE WESELE SCENY”, „HOMO ARTIFEX”, „HOMO CREATOR”, „HOMO FABER”; odznaczenia – „Klimat dla Sceny w Złotym Wieńcu”, „Sami Sobie”; dyplomy – „Certyfikat Mecenasa Teatru”, „Memorabilis Bene Moritus, „Angelus Bonus” – były formą uhonorowania wielu Aktorów, Autorów, reżyserów, Twórców muzyki i scenografii, Dziennikarzy, Patronów i Mecenasów, a także wyróżniających się członków LOŻY Przyjaciół Sceny, Liderów grup abonenckich członków Zarządu, członków Kolegium Kontroli Wewnętrznej i kreatywnych Współpracowników.
W trwającym przez rok plebiscycie „Trzy razy NAJ“ ogłoszonym w 2013 oku, tytuł: Najlepsza Aktorka uzyskała Grażyna Barszczewska, Najlepszy Aktor – Andrzej Seweryn, Najlepszy Spektakl – „Dwoje na huśtawce” w reżyserii Kazimierza Kutza (wyk. Grażyna Barszczewska i Roman Wilhelmi). Laureaci plebiscytu wyłonieni przez widzów Sceny na Piętrze otrzymali statuetki Invictus.
Drodzy Przyjaciele Fundacji! Decydując się na przekaz o doniosłym fakcie CWIERĆWIECZA Fundacji, miałem świadomość, że w moim „obrachunku” zabraknie miejsca dla wielu zdarzeń i szczegółów, a głównie dla nazwisk wybitnych Osobowości Polskiego teatru i Filmu uczestniczących w naszych projektach scenicznych, ale ich czcigodne konterfekty pozostaną na zawsze w moim sercu i pamięci, zwłaszcza Tych, których już wśród nas nie ma.
Fundacja Tespis to przede wszystkim Ludzie, a dysponując takim kapitałem kreatywnego uczestnictwa i współodpowiedzialności, jesteśmy zobligowani do rozważnego zagospodarowania tego bogactwa, odpłacając afektem za afekt okazywany po obu stronach przysłowiowej rampy scenicznej.
Niech powyższy akapit będzie przesłaniem w pracy organicznej u podstaw, bowiem jest dla Kogo i Kim podejmować nowe wyzwania.

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii
Romuald Grząślewicz,
Prezes Zarządu Fundacji sceny na piętrze Tespis

Brak możliwości komentowania