Telegramy gratulacyjne na jubileusz

Fundacja sceny na piętrze Tespis ma 25 lat. Z tej okazji jej Przyjaciele, którzy z różnych powodów nie mogą być obecni na Wieczorze Galowym przysyłają Telegramy z gratulacjami, wspomnieniami, życzeniami.
Nadesłali je m.in. Grażyna Barszczewska, Joanna Bartel, Krystyna Łybacka i Zdzisław Szkutnik.
Dobrze jest mieć takich wspaniałych przyjaciół ☺Fundacja_25lat_list_barszczewska

Fundacja_25lat_list_bartel-1024x394

Fundacja_25lat_list_Łybacka

Fundacja_25lat_list_szkutnik

Brak możliwości komentowania