Nagroda Główna WTK 2019

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja.

W tym roku w gronie Nominowanych znalazł się członek Zarządu Fundacji sceny na piętrze Tespis, znakomity fotografik, poeta, organizator imprez, działacz społeczny, Krzysztof Styszyński.

WTK_MG_4827

Wszystkim Nominowanym i Laureatom gratulujemy!!!

Nominowani oraz laureaci Nagrody Głównej WTK za rok 2019

W kategorii indywidualnej:

Nominowani: Danuta Drzewiecka, Jerzy Kondras, Marcin Moeglich, Krzysztof Styszyński, Jerzy Marian Tarkowski.

dyplon_nominacja

Laureat Nagrody Głównej WTK za rok 2019: Marcin Moeglich

W kategorii zbiorowej:

Nominowani: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Miejskiej Górce, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej

Laureat Nagrody Głównej WTK za rok 2019: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne

Ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody odbyło się 3 grudnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej PTPN w Poznaniu

Uroczystość odbyła się w ramach konferencji Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”. Uświetnił ją występ młodych utalentowanych wykonawców – amatorów, laureatów ogólnopolskich konkursów estradowych. W koncercie „Powróćmy jak za dawnych lat” w reżyserii Japasa Szumańskiego wystąpili między innymi: Aleksandra Itkowska z Kórnika, laureatka telewizyjnej „Szansy na sukces” oraz Granad Prix i I miejsc w kilku ogólnopolskich festiwalach. Wystąpiło także kilku wokalistów, laureatów krajowych festiwali z Akademii Piosenki przy Międzychodzkim Centrum Kultury – Kużni Talentów pod kier. prof. Teresy Cichosz, zasłużonego dla amatorskiego ruchu estradowego pedagoga i trenera wokalnego. Dyplomy oraz statuetki Wielkopolskiego Pegaza wg projektu Józefa Stasińskiego wręczali – prezes WTK prof. Jerzy Babiak oraz przewodniczący Kapituły dr Włodzimierz Łęcki. Sponsorem uroczystości był: Aquanet Poznań

Wyboru nominowanych oraz Laureatów dokonała Kapituła, której przewodniczył dr Włodzimierz Łęcki, w składzie:

Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego

Lena Bednarska, była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Krzysztof Fekecz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – Laureata Nagrody Głównej WTK za rok 2018

Prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Prof. dr hab. Jan Grad, kulturoznawca

Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania

Prof dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego”

Dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Dr Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu

Dr Włodzimierz Łęcki, krajoznawca, były wojewoda i senator RP

Jerzy Naskręt, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Śremskiej, przewodniczący Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego

Redaktor Jan Japas Szumański, dziennikarz muzyczny, kulturoznawca

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Brak możliwości komentowania