List gratulacyjny dla Grażyny Barszczewskiej

Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy scenicznej Grażyny Barszczewskiej Romuald Grząślewicz, prezes Fundacji sceny na piętrze Tespis w imieniu Zarządu Fundacji i widzów przesłał specjalny telegram.
Dla Sceny na Piętrze Grażyna Barszczewska jest wyjątkową Przyjaciółką, która wystąpiła w pierwszym przedstawieniu na tej scenie, ale też przyjeżdżała ze spektaklami i na jubileusze Fundacji.
My dziękujemy za każdą rolę, każdy przeczytany wiersz, każdą inspirującą rozmowę i niesamowite spotkanie.
Prosimy o kolejne i kolejne…
IMG_20220311_180517

Brak możliwości komentowania