Kalendarium Fundacji Tespis
PDF Drukuj Email

20.11.1992 r. Uroczyste podpisanie aktu ustanawiającego wolę powołania do życia i działalności na rzecz teatru Scena na Piętrze Fundacji sceny na piętrze Tespis oraz pierwsze zebranie Zarządu Fundacji powołanego do reprezentowania Fundacji i przygotowania l Walnego Zgromadzenia Fundatorów-Założycieli Fundacji.


23.03.1993 r. Rejestracja Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy (sygn. Akt XVI Ns Rej F 63/93)


15.04.1993 r. Otwarcie konta Fundacji na czas nieokreślony w Banku PBK w Lublinie, Oddział w Poznaniu.


18.09.1993 r. Walne Zgromadzenie Fundatorów zawieszające do odwołania postanowienia Satutu dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (Rozdział IV. § 18. pkty 4, 5 i 6, Rozdział V. §/§ 23, 24, 25, 26 i 27 w całości)


06.09.1996 r.
IV Walne Zgromadzenie Fundatorów ustanawiające czteroletnią kadencje Zarządu powiększonego o trzech członków oraz obchody pięciolecia Fundacji, pożegnanie byłego Skarbnika.


31.01.1997 r.
Finał Konkursu Dramaturgicznego TESPIS' 97 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. GRAND PRIX TESPIS'97 - Anna Strońska „Zgubny nałóg miłości"(prapremiera - 05.04.1997 r.).


15.11.1997 r. Bal pod Tespisem (V lecie Fundacji Tespis)


14.12.1997 r.
Wydawnictwo Jubileuszowe „5 lat Fundacji Tespis" i koncert jubileuszowy „Kobieta, to ja!"


27.03.1999 r.
GALA XX LECIA SCENY i RETROSPEKTYWA


30.03.1999 r. Wydawnictwo Jubileuszowe „20 lat Sceny"


31.01.2000 r. Finał Konkursu Dramaturgicznego TESPIS'2000 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. GRAND PRIX TESPIS'2000 - Edmund Pietryk „Mokre widzenie" - (prapremiera - 29.09.2000 r.)


16.09.2000 r. Uruchomienie klimatyzacji sali teatralnej „KLIMAT DLA SCENY" połączone z uroczystym recitalem Matki Chrzestnej Sceny.


19.09.2000 r. VIII Walne Zgromadzenie Fundatorów, absolutorium dla Zarządu (1996/2000) i ponowny wybór na kadencję (2000/2004) w trakcie kadencji, po odejściu Skarbnika, kooptacja Członka Zarządu, przygotowanie obchodów10 lecia Fundacji i 25 lecia Sceny.


13.06.2001 r.
Nadanie REGONU: 634197813, szczególna forma prawna: 48 Fundacje, własność: 215 własność prywatna krajowa pozostała, PKD: 9133 Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowania.


06.06.2002 r.
Numer NIP: 778-14-00-429.


30.09.2002 r
. Koncert Jubileuszowy oraz dwa wydawnictwa Jubileuszowe: „Wielcy Sceny w anegdocie" - CD przy współudziale Radia Merkury i album „10 lat Fundacji Tespis"


16.11.2002 r
. Bal Integracja pod Tespisem (X lat Fundacji Tespis).


31.01.2004 r.
Finał Konkursu Dramaturgicznego TESPIS'2004 w Sali Recepcyjnej Hotelu Rzymskiego GRAND PRIX - Jarosław Sokół „Róże luksemburskie"


12.03.2004 r.
XII Walne Zgromadzenie Fundatorów, absolutorium dla Zarządu (2000/2004) wybór nowego na kadencję (2004/2008) rewitalizacja sali teatralnej SAMI SOBIE i uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.


27.03.2004 r.
URODZINOWA GALA - SREBRNE WESELE SCENY

 

29.03.2004 r. i RETROSPEKTYWA

 

17.04.2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fundatorów, powołanie nowego organu Fundacji - Kolegium Kontroli Wewnętrznej, zmiany redakcyjne Statutu Fundacji dostosowujące do wymogów KRS-u w związku z uzyskaniem statusu Organizacji pożytku Publicznego.