Przyjaciele i partnerzy
PDF Drukuj Email
Partnerzy projektów Fundacji


  Fundacja skupia wokół realizacji Sceny na Piętrze, obok instytucji państwowych i samorządowych, sektora bankowości i mediów, artystów różnych dziedzin, osób cywilnych i prawnych, liczne i różnorodne grono Partnerów rozmaitych projektów artystycznych. Ze szczególną i pełną wdzięczności pamięcią należy przytoczyć grono Partnerów wielokrotnie współuczestniczących w teatralnych i parateatralnych przedsięwzięciach:


Teatr Ateneum im. Jaracza w Warszawie
Teatr na Woli im. Łomnickiego w Warszawie
Teatr Ochoty w Warszawie
Teatr Powszechny im. Z. Hiibnera w Warszawie
Teatr Stara Prochownia w Warszawie
Teatr STU w Krakowie
Teatr Wielki im. St.Moniuszki w Poznaniu
Agencja Artystyczna CDN w Krakowie
Agencja Artystyczna PARADAM w Katowicach
Agencja Artystyczna Piotra Wolskiego w Poznaniu
Agencja Artystyczna Tete a Tete we Wrocławiu
Agencja Artystyczna WARTA w Poznaniu
Agencja i Orkiestra Zbigniewa Pawlaka
Akademia Sztuk Wizualnych w Poznaniu
Alliance Francoise DAM w Poznaniu
Czytelnia Austriacka UAM w Poznaniu
Talent Managemant w Warszawie
Towarzystwo Kultury Teatralnej - Ruch „Proscenium"
Pracownia Grawerska Jarosława Jakubowskiego,
Pracownia Perukarska Adama Cichonia
Pracownia Plastyczna MARK  
Pracownia Stolarska Pawła Piwowara
Salon MANAGER
Salon SUNSET-SUITS


Fundacja niezwykle wysoko ceni i poczytuje sobie za zaszczyt partnerską współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności charytatywnej:
Rotary Club District 2230
Fundacja Pomocy Dzieciom Chorym na Białaczkę
Fundacja Pomocy Dzieciom Niewidomym
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Fundacja Pro Vita
Fundacja „Starszy Brat - Starsza Siostra"
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot
 
*****  

Fundacja jest otwarta na podjęcie współpracy z nowymi a także na kontynuację z dotychczasowymi Partnerami.