Regulamin Konkursu
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator
Poniedziałek, 10 Listopad 2008
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS NA PIOSENKĘ O POZNANIU
„A  NAM WARTO ŻYĆ NAD WARTĄ”
pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania

Regulamin

1. Zapraszamy Autorów i Kompozytorów do udziału w Konkursie na piosenkę o Poznaniu, pod hasłem  A NAM WARTO ŻYĆ NAD WARTĄ.

2. Na Konkurs należy wysyłać wyłącznie utwory premierowe, oryginalne, łączne i dotąd nigdzie nie publikowane.

3. Preferencje Organizatora Konkursu:
teksty utworów winny zawierać elementy „poznańskości” w opisie historii i współczesności Poznania, jednostki i zbiorowości zamieszkałej po obu brzegach Warty.

4. Utwory konkursowe (wydrukowany tekst w trzech egzemplarzach i fortepianówka- nuty na głos z fortepianem z podpisanym tekstem pod linią melodyczną) opatrzone GODŁEM należy nadsyłać do 19 września 2008 r.  adres: Biuro Organizacyjne Konkursu A NAM WARTO ŻYĆ NAD WARTĄ, ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, dołączając   w osobnej kopercie nazwiska Twórców, adresy, kontaktowe numery telefoniczne.
UWAGA ! W przypadku nadesłania kilku utworów przez jedną parę Twórców – każda piosenka winna być opatrzona innym godłem i umieszczona w osobnej kopercie.

5. Twórcy nagrodzonego lub wyróżnionego utworu wyrażą Organizatorowi pisemną zgodę  na jego: utrwalenie na nośniku audialnym, audiowizualnym, nadanie drogą bezprzewodową   i za pośrednictwem satelity oraz na wykorzystanie w dowolnej formie scenicznej.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 22 listopada 2008 r.

7. Organizator Konkursu powiadomi jedynie nagrodzonych i wyróżnionych Twórców o terminie i miejscu wręczenia nagród  oraz spotkania z Laureatami.

8. Organizator Konkursu prosi Twórców o zachowanie oryginałów prac, gdyż nadesłane utwory nie będą zwracane.

9. Nagroda Główna – GRAND PRIX  wynosi 30.000 złotych.
Dodatkowo przewiduje się przyznanie wyróżnień, a o ich ilości i wysokości zadecyduje Jury Konkursu.

10. Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej, a także dowolnie zadecydować o ewentualnym innym podziale  nagród.

11. Informacje o Konkursie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, tel. 061 852-09-95; Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych www.poznan.pl lub www.epoznan.pl, na których można znaleźć pomocne odniesienia do znanych i lubianych miejsc w Poznaniu.


 
                                                    

Zmieniony ( Poniedziałek, 10 Listopad 2008 00:13 )