Medale
PDF Drukuj Email

Medale, Odznaczenia, Dyplomy i Certyfikaty Mecenasa

Na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów zatwierdza listę osób lub instytucji nominowanych do medali i odznaczeń, oraz ustanawia cel, nazwę i kształt, ilość i koszt, a także powołuje Kapitułę Odznaczeń w trybie uchwały.


Dotychczas ustanowiono:
Medal PER ASPERA AD ASTRA (1999 r.) dla uczczenia XX lecia Sceny na Piętrze
Medal SREBRNE WESELE SCENY (2004 r.) dla uczczenia XXV lecia Sceny na Piętrze.
Odznakę ZŁOTY LAUR SCENY (1999 r.)
Odznakę KLIMAT DLA SCENY W ZŁOTYM WIEŃCU (1999 r.)

Ustanowiono także:
CERTYFIKAT MECENASA SCENY (2002 r., 2003 r., 2004 r.)
Dyplom ANGELUS BONUS (2003 r., 2004 r.)

Dekoracje i wręczenia odbywają się z zachowaniem uroczystego ceremoniału i osobistego odbioru przez odznaczoną osobę, lub przez osobę upoważnioną z imienia i nazwiska do odbioru w imieniu osoby odznaczonej. W uroczystościach uczestniczą władze Fundacji, Prezydent i Patroni LOŻY, dziennikarze prasy, radia i telewizji, przedstawiciele Kapituły Odznaczeń i zaproszeni Goście. Medale są wręczane podczas wieczorów galowych w Scenie na Piętrze a pozostałe odznaczenia podczas uroczystych spotkań na zakończenie
sezonów Sceny w Hotelu Rzymskim.

Kapituła Medalu PER ASPERA AD ASTRA - Bohdan Błażewicz, Piotr Frydryszek, Ireneusz Gołębiewski, Dariusz Nowaczyk, Jan Janusz Tycner i Roman Walkowiak.
Kapituła Medalu SREBRNE WESELE SCENY- Lena Bednarska, Grażyna Cudak, Olga Czyżewska-Tochowicz, Hanna Rubas, Wojciech Biedak, Włodzimierz Gorzelańczyk i Stanisław Kamiński.


Medal PER ASPERA AD ASTRA za wybitne osiągnięcia
artystyczne, realizatorskie i menedżerskie otrzymali:
NINA ANDRYCZ
GRAŻYNA BARSZCZEWSKA
EWA DAŁKOWSKA 
ANNA SENIUK 
BEATA TYSZKIEWICZ 
EWA WIŚNIEWSKA 
BARBARA WRZESIŃSKA 
MICHAŁ BAJOR 
JAN ENGLERT 
ROMUALD GRZĄŚLEWICZ
GUSTAW HOLOUBEK 
MAREK KONDRAT 
ROMAN KORDZIŃSKI 
ZBIGNIEW ŁANKIEWICZ 
HENRYK MACHALICA 
JAN MACHULSKI 
SŁAWOMIR PIETRAS 
WOJCIECH SIEMION 
HENRYK TALAR 
ZDZISŁAW WARDEJN
 
Medal SREBRNE WESELE SCENY
W kategorii AKTOR TWÓRCA
GRAŻYNA BARSZCZEWSKA
EWA DAŁKOWSKA 
KATARZYNA GROCHOLA 
MARIA KANIA 
AGNIESZKA RÓŻAŃSKA 
ANNA SENIUK 
JOANNA SZCZEPKOWSKA 
EWA SZYKULSKA
MAGDALENA ZAWADZKA 
MICHAŁ BAJOR 
ROMAN BUCHWALD 
MAREK KONDRAT 
JAN MACHULSKI 
ZDZISŁAW WARDEJN 
ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 
PIOTR ŻUROWSKI
 
W kategorii MECENAS SCENY
GRAŻYNA SlPIŃSKA 
MIECZYSŁAW JÓŹWIAK 
WOJCIECH KANDULSKI
ANDRZEJ WITUSKI 
BOGUSŁAW ZALEWSKI
 
W kategorii PATRON LOŻY
PIOTR FRYDRYSZEK 
RYSZARD GROBELNY 
WŁODZIMIERZ ŁĘCKI
STEFAN MIKOŁAJCZAK 
ANDRZEJ NOWAKOWSKI