Moje Menu

Sojusznik Fundacji
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator
Środa, 3 Marzec 2010

26 lutego  podczas posiedzenia Zarządu Fundacji sceny na piętrze Tespis zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją a Unią Wielkopolan. Swoje podpisy pod deklaracją złożyli: Romuald Grząślewicz, prezes Fundacji sceny na piętrze  Tespis i  Paweł Leszek Klepka, prezydent Unii Wielkopolan.
Porozumienie zawarto w intencji podjęcia wspólnych działań na rzecz Wielkopolan i ich aktywizacji we wspólnotach obywatelskich dla harmonijnego rozwoju społeczności „małych Ojczyzn”. Idea porozumienia o współpracy nawiązuje do tradycji pracy organicznej  u podstaw,  do wizji i dorobku Wielkich Organiczników.
Porozumienie o współpracy wyznacza naturalny obszar współdziałania Unii Wielkopolan  i Fundacji sceny na piętrze Tespis – budowę programu inspirującego i pobudzającego życie kulturalne a także apetyt w najszerszym rozumieniu tego zjawiska wśród Wielkopolan, wzrost aspiracji  i zapotrzebowania w dziedzinie kultury i sztuki.
Porozumienie o współpracy otwiera również współrealizację  przedsięwzięć dla mieszkańców Poznania w projekcie  p.n.”Przywracanie Poznaniaków Poznaniowi” w ramach „Dni Romana Wilhelmiego” (w roku 2011 przypada 20 rocznica śmierci Wielkiego Aktora).
Z inicjatywy Unii Wielkopolan i Fundacji sceny na piętrze Tespis powstanie KALENDARZ CELÓW  DLA WIELKOPOLSKI regulujący zamierzenia wyartykułowane w wyniku uzgodnień, logistykę i rytmikę realizacji teatralnych oraz innych projektów przypisanych obszarowi współdziałania.
Dla skuteczności osiągnięcia założonych celów, Unia Wielkopolan i Fundacja sceny na piętrze Tespis – zobowiązują się  do permanentnego pozyskiwania podmiotów-sojuszników (długofalowych i doraźnych) wspierających projekty cykliczne lub jednostkowe wydarzenia kulturalne. Ponadto – umawiające się strony deklarują, na zasadzie wzajemności, wsparcie i udział w projektach wykraczających poza obszar określony w porozumieniu o współpracy,  o ile zajdzie taka potrzeba i  w miarę swoich możliwości.
Elżbieta Podolska

 

 
Fot. E. Podolska

Zmieniony ( Środa, 03 Marzec 2010 21:43 )