2002: 10 lat Sceny Fundacji na piętrze TESPIS

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Wituski – Redaktor Naczelny, Włodzimierz Łęcki – Z-ca Redaktora Naczelnego, Jadwiga Troczyńska i Piotr Żurowski – Sekretarze Redakcji, Elżbieta Podolska, Zdzisław Beryt, Piotr Frydryszek, Maria Kania – projekt okładki i opracowanie graficzne wydawnictwa, Grzegorz Pałka – redaktor techniczny wydawnictwa,…

Czytaj więcej

1999: 20 lat Sceny na Piętrze

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Wituski – Redaktor Naczelny, Włodzimierz Łęcki – Z-ca Redaktora Naczelnego, Piotr Żurowski, Maria Kania – projekt okładki, portrety satyryczne oraz opracowanie graficzne, Elżbieta Podolska, Piotr Frydryszek, Zbigniew Lankiewicz, Dariusz Nowaczyk. Foto: Archiwum Estrady Poznańskiej, Sceny Na Piętrze, Fundacji Oraz…

Czytaj więcej