2009: 30 lat Sceny na Piętrze

Redakcja: Elżbieta i Juliusz Podolscy Teksty: Rafał Pogrzebny i Elżbieta Podolska Projekt graficzny i przygotowanie: exPress Dziennikarska Agencja Usługowa Foto: Piotr Żurowski jr., Krzysztof Styszyński, Elżbieta Podolska, Juliusz Podolski, Archiwum Tespis Fundacji, Archiwum Estrady Poznańskiej Techniczny Redaktor: Grzegorz Pałka Druk: Serikon Drukarnia,…

Czytaj więcej

2002: 10 lat Sceny Fundacji na piętrze TESPIS

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Wituski – Redaktor Naczelny, Włodzimierz Łęcki – Z-ca Redaktora Naczelnego, Jadwiga Troczyńska i Piotr Żurowski – Sekretarze Redakcji, Elżbieta Podolska, Zdzisław Beryt, Piotr Frydryszek, Maria Kania – projekt okładki i opracowanie graficzne wydawnictwa, Grzegorz Pałka – redaktor techniczny wydawnictwa,…

Czytaj więcej