2009: 30 lat Sceny na Piętrze

Redakcja: Elżbieta i Juliusz Podolscy Teksty: Rafał Pogrzebny i Elżbieta Podolska Projekt graficzny i przygotowanie: exPress Dziennikarska Agencja Usługowa Foto: Piotr Żurowski jr., Krzysztof Styszyński, Elżbieta Podolska, Juliusz Podolski, Archiwum Tespis Fundacji, Archiwum Estrady Poznańskiej Techniczny Redaktor: Grzegorz Pałka Druk: Serikon Drukarnia,…

Czytaj więcej