1999: 20 lat Sceny na Piętrze

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Wituski – Redaktor Naczelny, Włodzimierz Łęcki – Z-ca Redaktora Naczelnego, Piotr Żurowski, Maria Kania – projekt okładki, portrety satyryczne oraz opracowanie graficzne, Elżbieta Podolska, Piotr Frydryszek, Zbigniew Lankiewicz, Dariusz Nowaczyk. Foto: Archiwum Estrady Poznańskiej, Sceny Na Piętrze, Fundacji Oraz…

Czytaj więcej