Skład zarządu

ORGANY FUNDACJI

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
ZAŁOŻYCIELI FUNDACJI

KOLEGIUM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Przewodniczący Kolegium
Członkowie Kolegium

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes

Wiceprezes d/s Kapitałowych Wiceprezesi Wiceprezes d/s Programowych
Członkowie Rady Skarbnik Fundacji Członkowie Rady
Eksperci Konsultanci Sekretarz Zarządu Eksperci Konsultanci

Członkowie Zarządu

Brak możliwości komentowania