Zarządy fundacji

1992-1993
Romuald Grząślewicz – Prezes
Ireneusz Gołębiewski – Wiceprezes
Urszula Batura – Skarbnik
Danuta Rataszewska – Członek Zarządu
Bohdan Błażewicz – Członek Zarządu

1993-1994
Romuald Grząślewicz – Prezes
Ireneusz Gołębiewski – Wiceprezes
Urszula Batura – Skarbnik
Danuta Rataszewska – Członek Zarządu
Bohdan Błażewicz – Członek Zarządu

1994 -1995
Romuald Grząślewicz – Prezes
Ireneusz Gołębiewski – Wiceprezes
Urszula Batura – Skarbnik
Danuta Rataszewska – Członek Zarządu
Bohdan Błażewicz – Członek Zarządu

1995-1996
Romuald Grząślewicz – Prezes
Ireneusz Gołębiewski – Wiceprezes
Urszula Batura – Skarbnik
Danuta Rataszewska – Sekretarz Zarządu
Bohdan Błażewicz – Członek Zarządu, przewodniczący Rady Artystyczno-Programowej
Dorota Lulka, Piotr Frydryszek – Członkowie Rady Artyst.-Progrm.
Ryszard Górka, Mieczysław Jóźwiak – Członkowie Rady Kapitałowej

1996-2000
Romuald Grząślewicz – Prezes
Bohdan Błażewicz – Wiceprezes ds. Artystyczno-Programowej, szef Rady Artyst.-Program.
Mieczysław Jóźwiak – Wiceprezes d/s Kapitałowych, szef Rady Kapitałowej
Grażyna Jabłońska – Skarbnik
Danuta Rataszewska – Sekretarz Zarządu
Ireneusz Gołębiewski – Członek Zarządu
Jerzy Karczewski – Członek Zarządu
Piotr Żurowski – Członek Zarządu, sekretarz Biura Organizacyjnego Konkursu TESPIS
Dorota Lulka, Piotr Frydryszek, Roman Kordziński – Członkowie Rady Artyst.-Program.
Ryszard Górka, Marek Szpendowski – Członkowie Rady Kapitałowej
Ryszard K.Przybylski – Przewodniczący Jury Konkursu Dramaturgicznego TESPIS’97 i TESPIS’2000

2000 – 2004
Romuald Grząślewicz – Prezes
Bohdan Błażewicz – Wiceprezes ds. Artystyczno-Programowych, szef Rady Artyst.-Program.
Mieczysław Jóźwiak – Wiceprezes d/s Kapitałowych, szef Rady Kapitałowej
Grażyna Jabłońska – Skarbnik (rezygnacja 31.01.2002 r.)
Danuta Rataszewska – Sekretarz Zarządu
Ireneusz Gołębiewski – Członek Zarządu, p.o. Skarbnik do końca kadencji Zarządu
Jerzy Karczewski – Członek Zarządu
Piotr Żurowski – Członek Zarządu, sekretarz Biura Organizacyjnego Konkursu TESPIS
Jadwiga Troczyńska – Członek Zarządu przez kooptację, komputerowe opracowanie Wydawnictwa Jubileuszowego albumu i obwoluty CD
Piotr Frydryszek, Roman Kordziński – Członkowie Rady Artyst.-Program
Ryszard Górka, Zbyszek Grocholski, Marek Szpendowski – Członkowie Rady Kapitałowej
Ryszard K. Przybylski – Przewodniczący Jury Konkursu Dramaturgicznego TESPIS’2004

2004 – 2008
Romuald Grząślewicz – Prezes
Mieczysław Jóźwiak – Wiceprezes d/s Kapitałowych, szef Rady Kapitałowej
Andrzej Mańkowski – Wiceprezes d/s Programowych, szef Rady Programowej
Jerzy Karczewski – Skarbnik Fundacji
Danuta Rataszewska – Sekretarz Zarządu
Ireneusz Gołębiewski – Członek Zarządu
Marek Klupieć – Członek Zarządu, Pełnomocnik Rady Kapitałowej
Piotr Żurowski – Członek Zarządu
Elżbieta Podolska – Rzecznik Prasowy

Rada Kapitałowa
Szymon Brzozowski – Członek Rady
Dariusz Karsiński – Członek Rady
Tomasz Sołtysiak – Członek Rady

Rada Programowa
Roman Buchwald – Członek Rady
Maria Kania – Członek Rady

Kolegium Kontroli Wewnętrznej
Włodzimierz Łęcki – Przewodniczący Kolegium
Irena Gosieniecka – Członek Kolegium
Jerzy Borowski – Członek Kolegium

2008 – 2012
Romuald Grząślewicz – Prezes
Stefan Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu d/s Kapitałowych, Przewodniczący Rady Kapitałowej
Andrzej Mańkowski – Wiceprezes Zarządu d/s Programowych, Przdewodniczący Rady Programowej
Marek Klupieć – Skarbnik Fundacji, Członek Zarządu
Danuta Rataszewska – Członek Zarządu, Sekretarz Fundacji
Magdalena Łączkowska-Klepka – Członek Zarządu
Paweł Leszek Klepka – Pełnomocnik Zarządu d/s Kapitałowych, Członek Zarządu
Elżbieta Podolska – Rzecznik Prasowy

Rada Kapitałowa
Stefan Mikołajczak – Przewodniczący Rady
Barbara Martyńska – Członek Rady
Dariusz Karsiński – Członek Rady
Bartłomiej Ostrowski – Członek Rady
Tomasz Sołtysiak – Członek Rady

Rada Programowa
Andrzej Mańkowski – Przewodniczący Rady
Maria Kania – Członek Rady
Ireneusz Gołębiewski – Członek Rady
Jacek Kałek – Członek Rady
Rafał Pogrzebny – Członek Rady
Zbigniew Theus – Członek Rady

Kolegium Kontroli Wewnętrznej
Włodzimierz Łęcki – Przewodniczący Kolegium
Irena Gosieniecka – Członek Kolegium
Jerzy Borowski – Członek Kolegium

2012-2014
Romuald Grząślewicz – prezes
Andrzej Mańkowski – Wiceprezes, Szef Rady Artystycznej
Stefan Mikołajczak – Wiceprezes, Szef Rady Kapitałowej
Elżbieta Podolska – Sekretarz Zarządu
Bartłomiej Ostrowski – Skarbnik
Członkowie:
Marek Klupieć –pełnomocnik Zarządu ds. Kapitałowych
Antoni Marciniak
Rafał Pogrzebny

Kolegium Kontroli Wewnętrznej
Włodziemierz Łęcki – Przewodniczący
Członkowie:
Irena Gosieniecka
Jerzy Borowski

Rada Artystyczna
Andrzej Mańkowski – Przewodniczący
Członkowie:
Maria Kania
Ireneusz Gołębiowski
Jacek Kałek
Krzysztof Styszyński
Zbigniew Theus

Rada Kapitałowa
Stefan Mikołajczak – Przewodniczący
Członkowie:
Barbara Martyńska
Tomasz Sołtysiak
Krzysztof Zaworski

2014-2016
Stefan Mikołajczak – prezes honorowy Fundacji Tespis
Romuald Grząślewicz – prezes Zarządu Fundacji Tespis
Andrzej Mańkowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji Tespis, Szef Rady Programowej
Krzysztof Zaworski – Wiceprezes Zarządu Fundacji Tespis, Szef Rady Kapitałowej
Elżbieta Podolska – Sekretarz Zarządu Fundacji Tespis
Bartłomiej Ostrowski – Członek Zarządu Fundacji Tespis, Skarbnik Fundacji
Członkowie:
Andrzej Boruszak
Antoni Marciniak
Rafał Pogrzebny

Kolegium Kontroli Wewnętrznej
Włodzimierz Łęcki – przewodniczący
Członkowie:
Irena Gosieniecka
Jerzy Borowski

Rada Programowa:
Andrzej Mańkowski – przewodniczący Rady Programowej
Ireneusz Gołębiewski – zastępca przewodniczącego Rady Programowej
Członkowie:
Maria Kania
Jacek Kałek
Krzysztof Styszyński
Zbigniew Theus

Rada Kapitałowa
Krzysztof Zaworski – przewodniczący Rady Kapitałowej
Barbara Martyńska – zastępca przewodniczącego Rady Kapitałowej
Członkowie:
Piotr Hareński
Tomasz Sołtysiak

Brak możliwości komentowania