Kontakt

FUNDACJA SCENY NA PIĘTRZE TESPIS

UL. MASZTALARSKA 8
61-767 POZNAŃ
TEL. 852-09-95, FAX 852-88-35
SNP@ESTRADA.POZNAN.PL
GSM ERA 0602 310 699

Brak możliwości komentowania