Nagrody i wyróżnienia

Medale, Odznaczenia, Dyplomy i Certyfikaty Mecenasa

Na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów zatwierdza listę osób lub instytucji nominowanych do medali i odznaczeń, oraz ustanawia cel, nazwę i kształt, ilość i koszt, a także powołuje Kapitułę Odznaczeń w trybie uchwały.

Dotychczas ustanowiono:
Medal PER ASPERA AD ASTRA (1999 r.) dla uczczenia XX lecia Sceny na Piętrze
Medal SREBRNE WESELE SCENY (2004 r.) dla uczczenia XXV lecia Sceny na Piętrze.
Odznakę ZŁOTY LAUR SCENY (1999 r.)
Odznakę KLIMAT DLA SCENY W ZŁOTYM WIEŃCU (1999 r.)
Ustanowiono także:
CERTYFIKAT MECENASA SCENY (2002 r., 2003 r., 2004 r.)
Dyplom ANGELUS BONUS (2003 r., 2004 r.)

Dekoracje i wręczenia odbywają się z zachowaniem uroczystego ceremoniału i osobistego odbioru przez odznaczoną osobę, lub przez osobę upoważnioną z imienia i nazwiska do odbioru w imieniu osoby odznaczonej. W uroczystościach uczestniczą władze Fundacji, Prezydent i Patroni LOŻY, dziennikarze prasy, radia i telewizji, przedstawiciele Kapituły Odznaczeń i zaproszeni Goście. Medale są wręczane podczas wieczorów galowych w Scenie na Piętrze a pozostałe odznaczenia podczas uroczystych spotkań na zakończenie sezonów Sceny w Hotelu Rzymskim.

Kapituła Medalu PER ASPERA AD ASTRA – Bohdan Błażewicz, Piotr Frydryszek, Ireneusz Gołębiewski, Dariusz Nowaczyk, Jan Janusz Tycner i Roman Walkowiak.

Kapituła Medalu SREBRNE WESELE SCENY- Lena Bednarska, Grażyna Cudak, Olga Czyżewska-Tochowicz, Hanna Rubas, Wojciech Biedak, Włodzimierz Gorzelańczyk i Stanisław Kamiński.

Medal PER ASPERA AD ASTRA za wybitne osiągnięcia artystyczne, realizatorskie i menedżerskie otrzymali:

NINA ANDRYCZ
GRAŻYNA BARSZCZEWSKA
EWA DAŁKOWSKA
ANNA SENIUK
BEATA TYSZKIEWICZ
EWA WIŚNIEWSKA
BARBARA WRZESIŃSKA
MICHAŁ BAJOR
JAN ENGLERT
ROMUALD GRZĄŚLEWICZ
GUSTAW HOLOUBEK
MAREK KONDRAT
ROMAN KORDZIŃSKI
ZBIGNIEW ŁANKIEWICZ
HENRYK MACHALICA
JAN MACHULSKI
SŁAWOMIR PIETRAS
WOJCIECH SIEMION
HENRYK TALAR
ZDZISŁAW WARDEJN

Medal SREBRNE WESELE SCENY
W kategorii AKTOR TWÓRCA
GRAŻYNA BARSZCZEWSKA
EWA DAŁKOWSKA
KATARZYNA GROCHOLA
MARIA KANIA
AGNIESZKA RÓŻAŃSKA
ANNA SENIUK
JOANNA SZCZEPKOWSKA
EWA SZYKULSKA
MAGDALENA ZAWADZKA
MICHAŁ BAJOR
ROMAN BUCHWALD
MAREK KONDRAT
JAN MACHULSKI
ZDZISŁAW WARDEJN
ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ
PIOTR ŻUROWSKI

W kategorii MECENAS SCENY
GRAŻYNA SlPIŃSKA
MIECZYSŁAW JÓŹWIAK
WOJCIECH KANDULSKI
ANDRZEJ WITUSKI
BOGUSŁAW ZALEWSKI

W kategorii PATRON LOŻY
PIOTR FRYDRYSZEK
RYSZARD GROBELNY
WŁODZIMIERZ ŁĘCKI
STEFAN MIKOŁAJCZAK
ANDRZEJ NOWAKOWSKI

Brak możliwości komentowania