Nagrody dla Antoniego Szczucińskiego

Członkowie Fundacji sceny na piętrze Tespis postanowili przyznać prof. Antoniemu Szczucińskiemu, przewodniczącemu Komisji Kultury i Nauki Złoty Laur i Tytuł Memorabilis BENE MERITUS.

Uroczyste wręczenie odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Fundacji sceny na piętrze Tespis, 20 lutego 2009 roku w Hotelu Rzymskim. Laudację na cześć Dostojnego Gościa wygłosił prezes Fundacji Romuald Grząślewicz. Podkreślał między innymi rolę profesora Antoniego Szczucińskiego, jaką odgrywa jako pzyjaciel nie tylko Sceny na Piętrze, ale całej poznańskiej kultury.

Profesor Antoni Szczuciński dziękując za te wyróżnienia, stwierdził, że właśnie takie gremia jak Fundacja sceny na piętrze Tespis bardzo pomagają w rozwoju kultury w Poznaniu. Podkreślił także, że mimo kryzysu, poznańska kultura ma się bardzo dobrze, bowiem od wielu lat nie było przewidzianych aż tyle inwestycji w tej dziedzinie, jak choćby nowy gmach Biblioteki Raczyńskich, którego budowa rozpocznie się dzięki pieniądzom z Urzędu Miasta i Unii Europejskiej prawodpodobnie już na wiosnę tego roku. Wymienił także mające powstać na Śródce Centrum Multimedialne Początków Państwa Polskiego, remont gmachu Olimpii na potrzeby Teatru Muzycznego, koncepcję zagospodarowania Starej Gazowni i wiele innych inwestycji w poznańskiej kulturze, które rozpoczną się w tym roku.

– My nie chwalimy się tym przed całąPolską – powiedział. – Tak jak robi to Wrocław, czy Kraków, bo dla nas takie dzialania są normalne, codzienne. Nie widzimy w tym nic specjalnego. Dodał jeszcze, że może w najbliższym czasie uda się zrobić Urzędowi Miasta coś wspólnie z Fundacją sceny na piętrze Tespis.

Elżbieta Podolska
Fot. Elżbieta Podolska

Brak możliwości komentowania