Odznaczenia fundacji

FUNDACJA sceny na piętrze TESPIS w ciągu całej swojej działalności wspierającej teatr przy Masztalaraskiej miała ogromne szczęście trafiać na ludzi wielkiego serca, fantazji i ofiarności. Wszelkie formy współpracy uhonorowano i odnotowano do publicznej wiadomości na wieczną rzeczy pamiątkę.

ZŁOTY LAUR SCENY
KLIMAT DLA SCENY
i CERTYFIKAT 2001 i 2002 – MECENAS TEATRU

Banc Arkadiusz
Burkert Janusz
Cudak Andrzej
Cudak Grażyna
Frydryszek Piotr
Gorlas Jan
Hasiński Jarosław
Jóźwiak Mieczysław
Kamiński Stanisław
Kandulska Jadwiga
Kandulski Wojciech
Klepacki Stefan
Łęcki Włodzimierz
Łybacka Krystyna
Mikołajczak Stefan
Nierychlewski Bogumił
Pałka Grzegorz
Pałka Urszula
Siedlewski Andrzej
Wojciechowska Maria
Zalewski Bogusław
Zgodziński Tomasz

ZŁOTY LAUR SCENY
KLIMAT DLA SCENY

Domicz Jerzy
Król Wiesława
Kujawiński Janusz
Lubczyński Bogdan

KLIMAT DLA SCENY
CERTYFIKAT 2001 i 2002 – MECENAS TEATRU

Fajfer Janusz
Jakubowski Jarosław
Januszkiewicz Wiesław
Klupieć Marek
Kołodziejczak Jan
Wojciech Zieliński Marek

ZŁOTY LAUR SCENY
CERTYFIKAT 2001 i 2002 – MECENAS TEATRU

Bartkowiak Wioletta
Bobek Andrzej
Gołębiewski Ireneusz
Kania Maria
Karczewski Jerzy
Klepka Paweł Leszek
Nowaczyk Dariusz
Nowakowski Andrzej
Rybczyńska Małgorzata
Sipińska Grażyna
Wojciechowska Apolonia Krystyna
Podolska Elżbieta Steć Mirosław
Poznański Krzysztof Tkacz Andrzej
Tylkowski Jerzy

KLIMAT DLA SCENY

Bryl Grzegorz
Geremek Stanisław
Grząślewicz Romuald
Grząślewicz Wojciech
Klonowski Leonard
Klorek Zenon
Kłos Marek
Langner Piotr
Łankiewicz Zbigniew
Modrowski Maciej
Mularski Zbigniew
Pieluszyńska Krystyna
Pieszak Piotr
Pilarz Ireneusz
Przybylski Jerzy
Rulewicz Sławomir
Skrzypkowiak Wojciech
Sudoł Paweł
Tabaka Ewa
Tabaka Jarosław
Wegenke Krzysztof
Wojcieszyński Jerzy
Zając Eugenia
Zając Stanisław

CERTYFIKAT 2001 i 2002 – MECENAS TEATRU

Czyżewska-Tochowicz Olga
Lachowicz Marlena
Napierała Karol
Niczyperowicz Andrzej
Siek Bożena
Stanisławski Jerzy
Waraczewski Maciej
Wiatr Rafał

MEDAL PER ASPERA AD ASTRA

Andrycz Nina
Bajor Michał
Barszczewska Grażyna
Dałkowska Ewa
Englert Jan
Grząślewicz Romuald
Pietras Sławomir
Holoubek Gustaw
Kondrat Marek
Kordziński Roman
Łankiewicz Zbigniew
Machalica Henryk
Machulski Jan
Seniuk Anna
Siemion Wojciech
Talar Henryk
Tyszkiewicz Beata
Wardejn Zdzisław
Wiśniewska Ewa
Wrzesińska Barbara

ZŁOTY LAUR SCENY

Bednarska Lena
Beryt Zdzisław
Biedak Wojciech
Bielicka Hanna
Błażewicz Bohdan
Brocka Grażyna
Buchwald Roman
Bułhak Ewa Konstancja
Burchardt Alicja
Danecki Ryszard
Danielewska Łucja
Dupoyet Pierette
Dymaczewski Tomasz
Fedorowicz Eliza
Górka Ryszard
Grobelny Ryszard
Grocholski Zbyszek
Grząślewicz Elżbieta
Hanuszkiewicz Adam
Jabłońska Grażyna
Jankiewicz Simona
Jaroszyk Jacek
Kamiński Emilian
Karalus Mieczysław
Kareński-Tschurl Marian Andrzej
Kolberger Krzysztof
Kosek Jan
Kozak Elżbieta
Krakowska Emilia
Kurczewska Alina
Kuźma Waldemar
Lejwoda Barbara
Leonarski Paweł
Lewandowski Krzysztof
Ludwiczak Jan
Lulka Dorota
Machalica Piotr
Mańkowski Andrzej
Marciniak Antoni
Melosik Szymon
Michalska Renata
Mirzyński Robert
Niemczyk Leon
Niemirska Małgorzata
Niewiarowski Piotr
Nowaczyk Joanna
Oboda Mariusz
Pawliczak Norbert
Peszek Jan
Pęcherski Stanisław
Pietryk Edmund
Piotrowski Tadeusz
Połczyński Romuald
Pritulak Małgorzata
Przybylski Ryszard
Przydryga Stanisław
Pump Johannes
Rataszewska Danuta
Różańska Agnieszka
Ruśniak Jacek
Saretok Zofia
Sienkiewicz Krystyna
Simoner Barbara
Skalska Emilia
Strońska Anna
Sturzbacher Bernadeta
Szczepkowska Joanna
Szpendowski Marek
Szrajer Alicja
Szwierz Krystyna
Szykulska Ewa
Szymański Janusz
Ścibak Beata
Troczyńska Jadwiga
Trzos Andrzej Marian
Tycner Jan Janusz
Walczewski Marek
Walkowiak Roman
Wasielewska Gabriela
Wawrowska Anna
Wituski Andrzej
Wycichowska Ewa
Zawadzka Magdalena
Zawistowski Władysław
Zelnik Jerzy
Zimmermann Halina
Zysk Tadeusz
Żółkowska Joanna
Żurowski Piotr

ZŁOTY LAUR SCENY 2008

Sawicka Olga

ZŁOTY LAUR SCENY 2013

Adam Ferency
Małgorzata Bogdańska
Olgierd Łukaszewicz

ZŁOTY LAUR SCENY 2016

Izabella Bukowska Chądzyńska
Zbigniew Rymarz
Agnieszka Chrzanowska
Stanisław Górka

Brak możliwości komentowania